DoP

DoP/CPR/CE

De CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring(DoP) geven de producteigenschappen weer, zoals vastgelegd in Europese Normen.