Regelmatig worden we bij Royal Roofing Materials geconfronteerd met problemen rondom materialen voor het  dak. Zowel bij bitumen producten als kunststof dakmaterialen zijn de klachten vaak hetzelfde. 

De conclusie na onderzoek op onze daken leidt niet alleen naar productfalen, maar eens te meer naar een breed scala van uitvoering. Dat geeft mij aanleiding het maar eens te benoemen. Waar het vandaan komt lijkt me ook een legitieme verklaring. We hebben acht jaar crisis achter de rug, we hebben gekwalificeerd personeel te kort, we staan onder druk van prijs en prestatie. En om maar niet te spreken over een toenemende hoeveelheid van bouwontwikkelingen waarmee de dakdekker te maken krijgt.

Weinig vraag naar dakdekkersopleidingen

De vraag naar opleidingen zou groot moeten zijn. De veranderingen van het verwerken van de diverse dakmaterialen en systemen geven daar aanleiding toe, echter de tijd die daarvoor kan worden vrijgemaakt blijkt een struikelblok. Eind van de rit zien we dat uitvoering op het dak, hoe goed we ook ons best doen toch aanleiding geeft tot veel discussie en klachten over het eindresultaat. Vraag is natuurlijk waar dit vandaan komt.

Tekort aan gekwalificeerde dakdekkers

Is het dan zo slecht gesteld met onze dakdekkers? Nee, natuurlijk niet. De meesten hebben een opleiding genoten, een aantal hebben het vak geleerd in de praktijk en weer een aantal is maar eens begonnen en al doende leert men is dan de gedachte. In feite lijkt het erop dat we onderhevig zijn aan externe factoren die ons vakmanschap hebben beïnvloed. Er is dus een groep die best werk verricht, maar niet de volle kennis heeft van de randvoorwaarden om een dak heen. Kijk naar veilig werken op hoogte, brandveilig detailleren, vastgelegde prestatienormen voor daksystemen, bouwfysica en nazorg. Hier ligt nog een uitdaging om deze uitvoerende partijen bij te spijkeren en op te leiden.

Extra aandacht kost geen extra geld

Er is ook een groep waar we constateren dat men de kennis en kunde wel in huis heeft, echter het lijkt erop dat daar een gewoonte van werken is binnengeslopen. Men heeft het al snel over meer dan 30 jaar ervaring, dus gaat het goed. Is dat dan een juiste conclusie op basis van die ervaring of zijn er in de loop van de tijd toch wat handigheidjes ontstaan waarvan we juist moeten concluderen dat dit een onjuiste uitvoering is. Bijvoorbeeld branden van een bitumenrol, betekent nog altijd de MEC laag  laten vloeien en deze  vloeibare massa maakt verbinding met de voorgewarmde bitumen van de onderlaag. Makkelijker is om de brander op de onderlaag gericht te houden en te hopen dat voldoende warmte ook de MEC laag geheel  laat vloeien. Het werkt minder vermoeiend en sneller op deze manier. Twee vliegen in een klap zou je zeggen. Het eindresultaat doen we dan af met het verhaal dat de toplaag plooit en het een materiaalgebrek is. Niets is minder waar en diep in ons dakdekhart weten we hoe het wel moet. Kregen we voor die extra aandacht maar betaald is de gedachte. Met dat laatste ben ik het wel eens, maar weet ook dat een beetje extra aandacht geen extra geld kost. Terug moeten komen om een discussie te starten over kwaliteit kost veel meer.

Nederlanders de beste dakdekkers van Europa

Het lijkt allemaal wel negatief maar dat is het niet. Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden in ons vak en slechte gewoonten zijn af te leren. We staan voor een grotere uitdaging met zijn allen. Goed gekwalificeerd personeel en jonge aanwas op het dak krijgen is met de enorme toename aan bouwactiviteiten een belangrijk punt op zich. Als we deze mensen wel goed opleiden en onze slechte gewoonten niet meegeven staat er een jonge gemotiveerde ploeg klaar om onze ervaren mensen op te volgen en onze kwaliteit te waarborgen. Mocht de Wet kwaliteitsborging bouw ooit in werking treden, zullen hier ook eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid van de mensen werkzaam in en op de bouw. Leuke is dat ons imago van beste dakdekkers van Europa gewoon overeind kan blijven. Wilt u ook een opleiding of bijscholingscursus volgen? Wij bieden verschillende praktijkopleidingen aan. Klik op onderstaande button voor meer informatie!

Bekijk alle dakdekkerscursussen

Deel dit bericht: