Veilig en gezond werken in de hoogte

Veilig en gezond werken in de hoogte

"We werken veilig, of we werken niet", is een veelgehoorde term in veiligheidsplannen, protocollen en instructies. Leuk en aardig maar we kennen allemaal de situaties waarbij veilig werken op het bordje van de dakdekker of de installateur wordt geschoven, zonder dat er veiligheidsvoorzieningen voorhanden zijn of dat het geen geld mag kosten.

Maak veilig werken bespreekbaar

Veilig werken is alleen mogelijk wanneer iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Maak veilig werken en het aanbrengen van permanente veiligheidsvoorzieningen bespreekbaar! Royal heeft samen met haar veiligheidsspecialist Vlutters in een infographic inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn bij onveilig werken. Laat de infographic zien aan uw opdrachtgever, zodat iedereen bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden om veilig te kunnen werken op hoogte.

Verantwoordelijke in het kort:

- Volgens de Arbowet zorgt de werkgever voor veilige werkomstandigheden
- Volgens de Arbowet moet de werknemer de regels naleven
- De opdrachtgever zorgt volgens het Bouwbesluit en de Woningwet  voor een veilige werkplek!


 

Meer informatie? 

Mochten er na deze infographic nog vragen ontstaan die verder ingaan op de wetgeving, gevolgen of oplossingen, Vlutters Tools & Safety denkt graag met u mee!