"We werken veilig, of we werken niet", is een veelgehoorde term in veiligheidsplannen, protocollen en instructies. Leuk en aardig maar we kennen allemaal de situaties waarbij veilig werken op het bordje van de dakdekker of de installateur wordt geschoven, zonder dat er veiligheidsvoorzieningen voorhanden zijn of dat het geen geld mag kosten.

Maak veilig werken bespreekbaar

Veilig werken is alleen mogelijk wanneer iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Maak veilig werken en het aanbrengen van permanente veiligheidsvoorzieningen bespreekbaar! Royal heeft samen met haar veiligheidsspecialist Vlutters in een infographic inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn bij onveilig werken. Laat de infographic zien aan uw opdrachtgever, zodat iedereen bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden om veilig te kunnen werken op hoogte.

Verantwoordelijke in het kort:

  • Volgens de Arbowet zorgt de werkgever voor veilige werkomstandigheden
  • Volgens de Arbowet moet de werknemer de regels naleven
  • De opdrachtgever zorgt volgens het Bouwbesluit en de Woningwet  voor een veilige werkplek!

Veilig en gezond werken in de hoogte | Royal Roofing Materials

Meer weten?

De recordhoogte aan ongelukken binnen onze branche, maakt het belang van veilig werken elke dag urgenter. Met het KOMO-safety keurmerk slaan leveranciers de handen ineen om veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Bewustwording, preventie en richtlijnen zijn onvermijdelijk om valgevaar te voorkomen. Lees meer over KOMO-safety en behaal uw certificaat.

Lees meer over KOMO-safety

Deel dit bericht: