Het DUBOkeur is een keurmerk dat aantoont dat het desbetreffende product of systeem tot de milieuvriendelijkste keuze behoord.

Duurzame keuze met DUBO keurmerk

Door het onderzoeksinstituut NIBE, het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen, worden de producten beoordeeld op basis van zeventien (milieu)aspecten, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse. Deze variëren van broeikaseffect, CO2-uitstoot, ozonlaagaantasting tot hergebruik of verwerking van het afval. Uitsluitend de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing komen in aanmerking voor het DUBO-keurmerk. Met het DUBOkeur tonen fabrikanten of leveranciers aan hun afnemers dat zij bij de productie het milieu zo min mogelijk aantasten. Kortom, een methode om de milieubelasting van een product van ‘wieg tot graf’ te berekenen.

Lees de meest gestelde vragen over DUBOkeur op de NIBE website 

Royal kent twee productassortimenten met DUBOkeur: