Bouwfysische berekeningen

Bouwfysische en Windbelasting berekeningen

Bouwfysische berekening

De bouwfysische eigenschappen van een gebouw zijn zeer belangrijk, omdat zij bepalend zijn voor het energieverbruik en comfort van een gebouw. Royal Roofing Materials B.V. kan voor u bouwfysische berekeningen maken, compleet met advies. Het rapport geeft u inzicht in de energiezuinigheid en vochthuishouding van uw dakbedekkingsconstructie.
Uw ontwerp wordt aan de hand van uw wensen en de bouwfysische eisen getoetst volgens de laatste techniek en NEN-normen. Hierdoor weet u in de ontwerpfase al of uw bouwwerk voldoet en kunnen problemen in de uitvoering of in de toekomst voorkomen worden. Uiteindelijk voorkomt dit onnodige kosten. Voor meer informatie neemt u contact op met uw Royal verkoopvestiging.

BOUWFYSISCHE BEREKENING AANVRAGEN

 

Windbelastingberekening

Naast een bouwfysische berekening kunt u ook de windbelasting laten berekenen. Dit rapport voorziet u van een bevestigingsplan voor de dakbedekkingsconstructie op basis van mechanische bevestigde, losliggend geballaste of gekleefde systemen. Het rapport komt tot stand volgens de eurocode windbelasting NEN6707 / NPR6708.

WINDBELASTINGBEREKENING AANVRAGEN